1. Dávej
  2. Køídla
  3. Volnej
  4. Strach
  5. Samson